Wednesday, 21/03/2018 - 19:41|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • PHẠM VĂN THÀNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
  • Email:
   thanh68tp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TRẦN XUÂN PHƯỢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
  • Email:
   xuanphuongtp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • PHAN ĐĂNG NHÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
  • Email:
   phandangnhantp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • ĐINH THANH HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   dinhthanhhatp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: