Monday, 23/07/2018 - 20:28|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • NGUYỄN VĨNH AN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0989344805
  • Email:
   hoangphuonglan.76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TRẦN THỊ NGỌC HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983984727
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TRẦN MẠNH TIẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn, Phó CT Công đoàn
  • Điện thoại:
   0988678412
  • Email:
   tienvatly79@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TRẦN THỊ HOA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0972627223
  • Email:
   hoatint50@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985796008
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: