Friday, 07/10/2022 - 15:10|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • TRẦN XUÂN MINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0982799803
  • Email:
   xuanminhtp@gmail.com
 • DƯƠNG HỮU QUÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0978715313
 • KIỀU QUANG DIỄN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó bí thư đoàn
  • Điện thoại:
   0978060371
  • Email:
   dienhoi8183@gmail.com