Sunday, 26/01/2020 - 11:42|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
  • TRẦN XUÂN MINH
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Bí thư Đoàn
    • Điện thoại:
      0982799803
    • Email:
      xuanminhtp@gmail.com
  • DƯƠNG HỮU QUÂN
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó bí thư Đoàn
    • Điện thoại:
      0978715313
  • KIỀU QUANG DIỄN
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên, Phó bí thư đoàn
    • Điện thoại:
      0978060371
    • Email:
      dienhoi8183@gmail.com