Wednesday, 21/03/2018 - 19:44|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • VÕ TÁ DU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0982620657
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0983656147
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • ĐINH THỊ PHI LONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01685116079
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0904930717
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TRẦN MINH HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0987859323
  • Email:
   manhhadungtp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TRẦN VĂN HÓA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0974992737
  • Email:
   tranvanhoatp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • LÊ DỨC THẮNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01688360387
  • Email:
   ducthangtp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • LÊ THỊ HỒNG NGA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0974279508
  • Email:
   hongngatphatinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN THỊ TRẦM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • PHAN SỸ NGUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0987779271
  • Email:
   synguyentp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • BÙI HỒNG SƠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0904042858
  • Email:
   sonyenhonglinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • ĐƯỜNG QUANG THẮNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: