Thursday, 01/12/2022 - 08:09|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ ĐÀO
Giáo viên NGUYỄN THỊ ĐÀO
Ngày tháng năm sinh 12/04/1974
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sỹ
Địa chỉ Yên Hồ - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Điện thoại 01682947252
Email daotp74@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách