Thursday, 01/12/2022 - 07:36|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ THU HOÀI
Giáo viên NGUYỄN THỊ THU HOÀI
Ngày tháng năm sinh 20/03/1988
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Yên Hồ - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Điện thoại 0975837011
Email thuhoaiyh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách