Friday, 01/12/2023 - 09:58|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • LÊ THẾ LONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977817442
  • Email:
   longthuyan@gmail.com
 • TRẦN THỊ HOA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0972627223
  • Email:
   hoatint50@gmail.com
 • TRẦN DUY ĐIỆP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0983544001
  • Email:
   tranduydiep.tp@gmail.com
 • HOÀNG ANH TUẤN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0983281586
  • Email:
   hoanganhtuan81@gmail.com
 • BÙI HUY ĐỨC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912411090
  • Email:
   doanhuongkhe@gmail.com
 • PHAN THỊ HÓA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987200114
  • Email:
   phathihoa.tp@gmail.com
 • TRẦN THỊ LỆ MINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01299219673
  • Email:
   leminhdt75@gmail.com
 • KIỀU VĂN PHÚ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979534115
  • Email:
   kieuphutp@gmail.com
 • PHAN THỊ NHƯ QUỲNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01682782627
  • Email:
   ptnquynh2002@gmail.com
 • PHAN THỊ PHƯƠNG LAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0986789879
  • Email:
   giangnamtl83@gmail.com
 • TRẦN THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Điện thoại:
   01697872009`
  • Email:
   tranthihientp@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thiết bị
  • Điện thoại:
   0988184599
  • Email:
   hang87tp@gmail.com
 • NGUYỄN HẢI NAM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0977498290
  • Email:
   nguyenhainamsp@gmail.com
 • TRẦN THỊ THÚY HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912698238
  • Email:
   tranthithuyhang2810@gmail.com
 • BÙI THỊ THÙY DƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919942728
  • Email:
   thuyduongtp2012@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964368288
  • Email:
   hatintp@gmail.com