Thứ năm, 17/10/2019 - 18:27|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • ĐINH THỊ HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   01668714054
 • TRẦN THỊ HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976527838
 • PHAN THỊ AN NA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985514479
  • Email:
   Phanna2004@gmail.com
 • VÕ THỊ THAO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978906135
  • Email:
   thaovo79@gmail.com
 • ĐINH VĂN THỤC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985236260
  • Email:
   dinhhongthuc@yahoo.com
 • DƯƠNG HỮU QUÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0978715313
 • NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989919123
  • Email:
   thanhkhanhtuanhi@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ MAI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01692040556
  • Email:
   nguyenmai89.dialy@gmail.com