Monday, 23/07/2018 - 20:30|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • VÕ TÁ DU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0982620657
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0983656147
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • ĐINH THỊ PHI LONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01685116079
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0904930717
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TRẦN MINH HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987859323
  • Email:
   manhhadungtp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • PHẠM THANH HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977041154
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN CHÍ HOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989202036
  • Email:
   chihoan86@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN THỊ LÀNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01696367329
  • Email:
   phuonglanh0610@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TRẦN THỊ PHÚ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01278066746
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: