Friday, 01/12/2023 - 09:50|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • TRẦN VĂN CHÍNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0974792249
  • Email:
   chinhtp76@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ ĐÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01682947252
  • Email:
   daotp74@gmail.com
 • HỒ ĐỨC KỶ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0982045057
  • Email:
   kytranphu@gmail.com
 • PHAN THỊ CHÂU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978019168