Monday, 23/07/2018 - 20:22|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • TRẦN VĂN CHÍNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0974792249
  • Email:
   chinhtp76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985796008
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN THỊ ĐÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01682947252
  • Email:
   daotp74@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • HỒ ĐỨC KỶ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0982045057
  • Email:
   kytranphu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • PHAN THỊ CHÂU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978019168
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • BÙI THỊ MINH HUỆ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976623647
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: