Friday, 01/12/2023 - 10:41|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • KIỀU QUANG DIỄN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó bí thư đoàn
  • Điện thoại:
   0978060371
  • Email:
   dienhoi8183@gmail.com
 • NGUYỄN ĐÌNH DIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0948384192
  • Email:
   dientp73@gmail.com
 • ĐÀO HẢI LÝ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972262415
  • Email:
   daolytp@gmail.com
 • TRẦN THỊ HUẾ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0976749296
  • Email:
   huethanh@gmail.com
 • TRẦN THỊ HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985522487
  • Email:
   hasinh81@gmail.com
 • LÊ THỊ THU HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0124369975
  • Email:
   hienlinhtp@gmail.com
 • PHAN TRUNG HIẾU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01697595515
  • Email:
   hieuphan80@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ THU HOÀI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975837011
  • Email:
   thuhoaiyh@gmail.com
 • TRẦN VĂN HÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985285105
  • Email:
   tranvanhungtp78@gmail.com
 • ĐINH THANH SƠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984879822
  • Email:
   thanhsontp70@gmail.com