Monday, 23/07/2018 - 20:17|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • ĐƯỜNG QUANG THẮNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977072226
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TRẦN VĂN HÓA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0974992737
  • Email:
   tranvanhoatp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • LÊ DỨC THẮNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   01688360387
  • Email:
   ducthangtp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • LÊ THỊ HỒNG NGA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974279508
  • Email:
   hongngatphatinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN THỊ TRẦM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • PHAN SỸ NGUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987779271
  • Email:
   synguyentp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • BÙI HỒNG SƠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0904042858
  • Email:
   sonyenhonglinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN THỊ THANH TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975456279
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN THÀNH VINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: