Thursday, 01/12/2022 - 07:42|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • TRẦN VĂN HÓA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0974992737
  • Email:
   tranvanhoatp@gmail.com
 • PHAN SỸ NGUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987779271
  • Email:
   synguyentp@gmail.com
 • BÙI HỒNG SƠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0904042858
  • Email:
   sonyenhonglinh@gmail.com