Friday, 01/12/2023 - 10:06|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • TRẦN THỊ HOA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0972627223
  • Email:
   hoatint50@gmail.com
 • NGUYỄN HẢI NAM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0977498290
  • Email:
   nguyenhainamsp@gmail.com
 • TRẦN THỊ THÚY HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912698238
  • Email:
   tranthithuyhang2810@gmail.com
 • BÙI THỊ THÙY DƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919942728
  • Email:
   thuyduongtp2012@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964368288
  • Email:
   hatintp@gmail.com