Friday, 01/12/2023 - 11:07|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • TRẦN DUY ĐIỆP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0983544001
  • Email:
   tranduydiep.tp@gmail.com
 • HOÀNG ANH TUẤN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0983281586
  • Email:
   hoanganhtuan81@gmail.com
 • BÙI HUY ĐỨC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912411090
  • Email:
   doanhuongkhe@gmail.com
 • BÙI THỊ THÚY ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989786002
  • Email:
   thuyanh.tp@gmail.com
 • PHAN THỊ HÓA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987200114
  • Email:
   phathihoa.tp@gmail.com
 • TRẦN THỊ LỆ MINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01299219673
  • Email:
   leminhdt75@gmail.com
 • THÁI THỊ KIM OANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983297125
  • Email:
   thaithikimoanh.tp@gmail.com
 • KIỀU VĂN PHÚ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979534115
  • Email:
   kieuphutp@gmail.com
 • PHAN THỊ NHƯ QUỲNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01682782627
  • Email:
   ptnquynh2002@gmail.com
 • VÕ THỊ THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975085009
  • Email:
   phungvuhuyenlinh@gmail.com