Friday, 01/12/2023 - 10:47|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • PHAN THỊ PHƯƠNG LAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0986789879
  • Email:
   giangnamtl83@gmail.com
 • TRẦN THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Điện thoại:
   01697872009`
  • Email:
   tranthihientp@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thiết bị
  • Điện thoại:
   0988184599
  • Email:
   hang87tp@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thiết bị
  • Điện thoại:
   0982882187
  • Email:
   thaotbtp@gmail.com
 • TRẦN THỊ THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thư viện
  • Điện thoại:
   01653532982
  • Email:
   thaotv@gmail.com