Trang chủ » Truyền thống nhà trường » Đồng chí Trần Phú

Trần Phú – Người con quê hương Đức Thọ

Đồng chí Trần Phú

TRẦN PHÚ – TỔNG BÍ THƯ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG, NGƯỜI CHIẾN SỸ CỘNG SẢN KIÊN TRUNG, NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA QUÊ HƯƠNG NÚI HỒNG SÔNG LA SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNH CỦA CHÚNG TA. Ngày 1 – 5 – 1904 tại huyện Tuy An Tỉnh Phú Yên trong một gia đình quê xứ Nghệ có một ... Đọc tiếp »

Trên quê hương đồng chí Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên của Đảng

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú. (LĐ) – Đã hơn một thế kỷ đi qua Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh quê hương đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng – mảnh đất địa linh nhân kiệt giàu lòng yêu nước, giàu tình nghĩa xóm làng. Trong công cuộc đổi mới này, ... Đọc tiếp »

Đồng chí Trần Phú, tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng

Đồng chí Trần Phú

rên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, Trưởng Ban Công vận Trung ương, đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tranh thủ mọi điều kiện để trang bị lý luận Mác – Lênin cho cán bộ, đảng viên. Đồng chí cùng Ban ... Đọc tiếp »

Ðồng chí Trần Phú, một tấm gương bất khuất, kiên trung

Đồng chí Trần Phú

Tháng 4-1930, từ Hồng Công, đồng chí Trần Phú về nước và đi khảo sát tình hình thực tế tại Nam Ðịnh, Thái Bình, Hải Phòng, Hòn Gai để tìm hiểu thực tiễn phong trào công nhân, nông dân ở các địa phương. Tháng 7-1930, trở về Hà Nội, đồng chí Trần Phú được bầu bổ sung vào Ban Chấp ... Đọc tiếp »

Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng

Đồng chí Trần Phú

Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của Đảng và dân tộc ta, người suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con ... Đọc tiếp »

Scroll To Top