Friday, 01/12/2023 - 11:14|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • NGUYỄN ĐÌNH THÁM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912517088
  • Email:
   ndth2008@gmail.com
 • LÊ THẾ LONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977817442
  • Email:
   longthuyan@gmail.com
 • TRẦN VĂN CHÍNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0974792249
  • Email:
   chinhtp76@gmail.com
 • PHẠM VĂN THÀNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0989643453
  • Email:
   thanh68tp@gmail.com
 • ĐINH THỊ THANH TÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   01678319885
  • Email:
   dieuchan1981@gmail.com
 • BÙI THỊ NHƯ Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973287876
  • Email:
   buinhuy87@gmail.com
 • TRẦN THỊ THU TRÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985737639
  • Email:
   tranthutra5@gmail.com
 • HÒ THỊ XUÂN THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946780858
  • Email:
   xthuy827@gmail.com
 • PHẠM NGỌC SƠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916126127
  • Email:
   phamsontpht@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ NGA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944907515
  • Email:
   thanhngatp82@gmail.com
 • TRẦN THỊ THU HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989183386
  • Email:
   hangt278@gmail.com
 • TRẦN NGỌC HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945587862
 • NGUYỄN VĨNH AN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0989344805
  • Email:
   hoangphuonglan.76@gmail.com
 • TRẦN XUÂN MINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0982799803
  • Email:
   xuanminhtp@gmail.com
 • TRẦN MẠNH TIẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn, Phó CT Công đoàn
  • Điện thoại:
   0988678412
  • Email:
   tienvatly79@gmail.com
 • PHAN THỊ AN NA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985514479
  • Email:
   Phanna2004@gmail.com
 • VÕ THỊ THAO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978906135
  • Email:
   thaovo79@gmail.com