Thursday, 01/12/2022 - 06:42|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • NGUYỄN ĐÌNH THÁM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912517088
  • Email:
   ndth2008@gmail.com
 • PHAN ĐĂNG NHÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983920928
  • Email:
   phandangnhantp@gmail.com
 • PHẠM VĂN THÀNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0989643453
  • Email:
   thanh68tp@gmail.com
 • ĐINH THANH HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983768576
  • Email:
   dinhthanhhatp@gmail.com