Thursday, 01/12/2022 - 06:41|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • TRẦN VĂN CHÍNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0974792249
  • Email:
   chinhtp76@gmail.com
 • KIỀU QUANG DIỄN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó bí thư đoàn
  • Điện thoại:
   0978060371
  • Email:
   dienhoi8183@gmail.com
 • NGUYỄN ĐÌNH DIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0948384192
  • Email:
   dientp73@gmail.com
 • ĐÀO HẢI LÝ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972262415
  • Email:
   daolytp@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ ĐÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01682947252
  • Email:
   daotp74@gmail.com
 • HỒ ĐỨC KỶ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0982045057
  • Email:
   kytranphu@gmail.com
 • NGUYỄN NHẬT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0973261082
  • Email:
   nguyennhat261082@gmail.com
 • LÊ CÔNG TÌNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912387275
  • Email:
   Ttinhtp74@gmail.com
 • PHAN THỊ THU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942711012
  • Email:
   phanthutranphu@gmail.com
 • LÊ HỒNG CẢNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01678686869
  • Email:
   canhhuy11@gmail.com
 • TRẦN THỊ HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985522487
  • Email:
   hasinh81@gmail.com
 • LÊ THỊ THU HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0124369975
  • Email:
   hienlinhtp@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ THU HOÀI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975837011
  • Email:
   thuhoaiyh@gmail.com
 • TRẦN VĂN HÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985285105
  • Email:
   tranvanhungtp78@gmail.com
 • ĐINH THANH SƠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984879822
  • Email:
   thanhsontp70@gmail.com