Thursday, 01/12/2022 - 06:08|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • ĐINH THỊ THANH TÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   01678319885
  • Email:
   dieuchan1981@gmail.com
 • BÙI THỊ NHƯ Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973287876
  • Email:
   buinhuy87@gmail.com
 • TRẦN THỊ THU TRÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985737639
  • Email:
   tranthutra5@gmail.com
 • HÒ THỊ XUÂN THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946780858
  • Email:
   xthuy827@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ NGA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944907515
  • Email:
   thanhngatp82@gmail.com
 • TRẦN THỊ THU HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989183386
  • Email:
   hangt278@gmail.com
 • TRẦN NGỌC HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945587862
 • PHAN THỊ AN NA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985514479
  • Email:
   Phanna2004@gmail.com
 • VÕ THỊ THAO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978906135
  • Email:
   thaovo79@gmail.com
 • ĐINH VĂN THỤC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985236260
  • Email:
   dinhhongthuc@yahoo.com
 • DƯƠNG HỮU QUÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0978715313
 • NGUYỄN THỊ MAI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01692040556
  • Email:
   nguyenmai89.dialy@gmail.com