Tuesday, 16/08/2022 - 13:23|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
  • PHAN THỊ AN NA
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Điện thoại:
      0985514479
    • Email:
      Phanna2004@gmail.com
  • VÕ THỊ THAO
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Điện thoại:
      0978906135
    • Email:
      thaovo79@gmail.com
  • ĐINH VĂN THỤC
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Điện thoại:
      0985236260
    • Email:
      dinhhongthuc@yahoo.com
  • DƯƠNG HỮU QUÂN
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó bí thư Đoàn
    • Điện thoại:
      0978715313
  • NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Điện thoại:
      0989919123
    • Email:
      thanhkhanhtuanhi@gmail.com
  • NGUYỄN THỊ MAI
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Điện thoại:
      01692040556
    • Email:
      nguyenmai89.dialy@gmail.com