Thursday, 01/12/2022 - 07:52|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • NGUYỄN NHẬT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0973261082
  • Email:
   nguyennhat261082@gmail.com
 • LÊ CÔNG TÌNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912387275
  • Email:
   Ttinhtp74@gmail.com
 • PHAN THỊ THU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942711012
  • Email:
   phanthutranphu@gmail.com
 • LÊ HỒNG CẢNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01678686869
  • Email:
   canhhuy11@gmail.com
 • ĐẶNG THỊ BÉ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978608138
  • Email:
   Ngocbedangtp.78@gmail.com
 • PHẠM THỊ MINH THƯ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947246020
  • Email:
   thutranphu78@gmail.com