Friday, 01/12/2023 - 10:33|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • ĐINH THỊ THANH TÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   01678319885
  • Email:
   dieuchan1981@gmail.com
 • BÙI THỊ NHƯ Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973287876
  • Email:
   buinhuy87@gmail.com
 • TRẦN THỊ THU TRÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985737639
  • Email:
   tranthutra5@gmail.com
 • HÒ THỊ XUÂN THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946780858
  • Email:
   xthuy827@gmail.com
 • PHẠM NGỌC SƠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916126127
  • Email:
   phamsontpht@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ NGA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944907515
  • Email:
   thanhngatp82@gmail.com
 • TRẦN THỊ THU HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989183386
  • Email:
   hangt278@gmail.com
 • TRẦN NGỌC HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945587862