Saturday, 31/07/2021 - 13:11|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ TRẦM
Họ và tên NGUYỄN THỊ TRẦM
Ngày tháng năm sinh 02/09/1982
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách