Friday, 07/10/2022 - 17:25|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường Trung học phổ thông Trần Phú.
 • NGUYỄN VĨNH AN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0989344805
  • Email:
   hoangphuonglan.76@gmail.com
 • TRẦN XUÂN MINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0982799803
  • Email:
   xuanminhtp@gmail.com
 • TRẦN MẠNH TIẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn, Phó CT Công đoàn
  • Điện thoại:
   0988678412
  • Email:
   tienvatly79@gmail.com
 • PHAN CÔNG TƯỞNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963832927
  • Email:
   ducthoyeuthuong@gmail.com
 • PHAN TIẾN THỊNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986442144
  • Email:
   tienthinhvatlythpt@gmail.com
 • NGUYỄN ĐÌNH THÀNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985195837
  • Email:
   dinhthanhht@yahoo.com
 • NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979617976
  • Email:
   phuonglytranphu@gmail.com
 • KIỀU THỊ NINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973278576
  • Email:
   kieuninh.vn@gmail.com